Skip to content Skip to footer

Rozliczenie podatku po zakupie hipoteki w Holandii – Jak się do tego przygotować?

Zakup hipoteki jest znaczącym krokiem w życiu wielu osób, ale wiąże się również z pewnymi zobowiązaniami podatkowymi. Jeśli zakupiłeś hipotekę w Holandii w ubiegłym roku i chcesz prawidłowo rozliczyć podatek za rok 2022, musisz skompletować niezbędne dane i dokumenty. Poniżej przedstawiamy listę informacji, które będą Ci potrzebne.

 1. Numer BSN (Burgerservicenummer): Numer BSN to holenderski numer ubezpieczenia społecznego, który identyfikuje Cię jako podatnika. Będziesz potrzebował tego numeru do swojego rozliczenia podatkowego.
 2. Data urodzenia: Wymagana jest data Twojego urodzenia, aby potwierdzić Twoją tożsamość w rozliczeniu podatkowym.
 3. Adres zameldowania: Podaj adres zameldowania w Holandii lub w Polsce, w zależności od Twojej sytuacji mieszkaniowej.
 4. Kod DigiD: DigiD to holenderski system uwierzytelniania, który umożliwia dostęp do różnych usług online, w tym do rozliczenia podatkowego. Będziesz musiał mieć swój kod DigiD, aby złożyć elektroniczne rozliczenie podatkowe.
 5. Data zameldowania w Holandii: Jeśli byłeś zameldowany w Holandii w roku kalendarzowym, w którym zakupiłeś hipotekę, będziesz potrzebować dokładnej daty zameldowania. Jest to istotne dla wybrania odpowiedniego formularza rozliczeniowego.
 6. Informacje o dochodach w Polsce: Jeśli nie byłeś zameldowany w Holandii przez cały rok, będziesz musiał dostarczyć informacje o swoich dochodach w Polsce. Jeśli Twój dochód w Polsce był zerowy, będziesz musiał przedstawić zaświadczenie wypełnione przez polski Urząd Skarbowy (US), potwierdzające brak dochodów. To zaświadczenie jest potrzebne, aby udowodnić, że co najmniej 90% Twojego dochodu pochodzi z Holandii i aby skorzystać z pełnych ulg podatkowych.
 7. Informacje o partnerze i dzieciach: Jeśli rozliczasz się razem z partnerem lub uwzględniasz dzieci, będziesz potrzebować danych osobowych dotyczących partnera (imię, nazwisko, numer BSN) oraz informacji o dzieciach (imię, nazwisko, data urodzenia, numer BSN).
 8. Dokładne daty zatrudnienia w Holandii: Podaj dokładne daty zatrudnienia w Holandii, jeśli takie były.
 9. Dochody z innych źródeł: Jeśli miały miejsce dochody z innych źródeł poza Holandią, będziesz musiał dostarczyć informacje na ich temat.
 10. Jaaropgaaf: Jeśli byłeś zatrudniony przez więcej niż jednego pracodawcę w danym roku, będziesz potrzebował jaaropgaaf (formularz podsumowujący dochody i potrącenia podatkowe) od każdego pracodawcy. Jeśli otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych z Uwv lub zasiłek chorobowy lub socjalny, będziesz potrzebował również jaaropgaaf z Uwv.
 11. Numer konta bankowego: Jeśli Twój numer konta nie był jeszcze zgłoszony do Belastingdienst (holenderskiego urzędu podatkowego) lub uległ zmianie, będziesz musiał zgłosić lub zaktualizować ten numer. W przypadku konta holenderskiego będziesz musiał dostarczyć wyciąg z konta lub potwierdzenie dowolnego przelewu nie starszego niż 2 miesiące. Jeśli masz konto polskie, będziesz musiał dostarczyć kopię dowodu osobistego.
 12. Kredyt hipoteczny w Holandii: Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny w Holandii, będziesz musiał podać wartość WOZ (oznacza ona wartość rynkową Twojego domu) oraz załączyć jaaroverzicht (podsumowanie roczne) z banku finansującego hipotekę.
 13. Zestawienie kosztów od notariusza: Jeśli zakupiłeś mieszkanie w Holandii w 2022 roku, będziesz musiał dostarczyć zestawienie kosztów od notariusza związanych z tym zakupem.

Koszt rozliczenia podatku za rok 2022 wynosi 145 euro dla partnerów fiskalnych oraz 95 euro dla pojedynczej osoby.

Wszystkie wymienione dane i dokumenty należy przesłać na adres e-mail: info@tax-experts.nl

Rozliczenie podatku po zakupie hipoteki może być skomplikowane, ale posiadając wszystkie potrzebne informacje i dokumenty oraz korzystając z pomocy specjalistów podatkowych, można skutecznie zrealizować ten proces. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz skonsultować się z biurem podatkowym lub ekspertem, którzy pomogą Ci w prawidłowym rozliczeniu podatku.