Skip to content Skip to footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY TAX expert’s & Administration

Firma TAX expert’s & Administration przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich Zleceniodawców. W Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe zbiera i przetwarza TAX expert’s & Administration , w jaki sposób je przechowuje, w jakim celu i komu je udostępnia.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w firmie TAX expert’s & Administrationjest Beata Musiał, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa handlową TAX expert’s & Administrat z siedzibą w Almere adres Sneeuwklokjestraat 2A,, zarejestrowana w Rejestrze Firm Izby Handlowej(Nl: Kamer van Koophandel) pod numerem 86704109

1) Kiedy Polityka Prywatności ma swoje zastosowanie?

Dokument ten ma swoje zastosowanie w każdym przypadku kiedy TAX expert’s & Administration przetwarza dane osobowe * osób korzystających z jej usług. Korzystając ze strony internetowej lub z usług TAX expert’s & Administration Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustaleń zawartych w poniższej Polityce Prywatności.

*Dane osobowe opisane w art 4. EU RODO: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać zarejestrowane w administracji tylko za zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Rodzice / opiekunowie prawni mogą wycofać zgodę, co rezultuje usunięciem wszystkich danych osobowych osoby niepełnoletniej.

2) Jakie informacje zostają rejestrowane?

Aby móc świadczyć usługi TAX expert’s & Administration musi gromadzić i przechowywać niektóre prawnie chronione dane osobowe. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

  • Imię i nazwisko
  • Płeć
  • Data urodzenia
  • Miejsce urodzenia
  • Dane adresowe
  • Stan cywilny
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Numer rachunku bankowego
  • Numer Kvk i BSN

3) W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

– Obsługa Państwa płatności;
– Wysyłanie naszego biuletynu i/lub broszury reklamowej po uprzednim wyrażeniu zgody;
– Możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego z Państwem w przypadkach, kiedy jest to konieczne do wykonania naszej usługi lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie (okno kontaktowe lub telefon);
– Informowanie Państwa o zmianach w naszych usługach i produktach;
– Dostarczanie Państwu produktów i usług;
– TAX expert’s & Administration przetwarza dane osobowe również w przypadkach, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, na przykład w przypadku informacji, niezbędnych do naszego zeznania podatkowego.

4) Jak długo przechowujemy dane osobowe?

TAX expert’s & Administration przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do realizacji zawartej umowy (lub udzielenia odpowiedzi na pytanie), przy czym niektóre dane osobowe, niezbędne do spełnienia obowiązków fiskalnych względem Urzędu Podatkowego maksymalnie 7 lat.

5) Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe , przekazane przez Państwa firmie TAX expert’s & Administrationzostaną udostępnione osobom trzecim tylko za Państwa zgodą i tylko jeśli jest to konieczne do realizacji powyżej opisanych celów lub zobowiązań regulowanych przez prawo.

TAX expert’s & Administration nigdy nie przekazuje Państwa danych osobowych firmom z którymi nie zawarł umowy o przekazaniu danych osobowych. Firmy te mają obowiązek zabezpieczyć Państwa dane osobowe.

6) Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe

TAX expert’s & Administration poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie kroki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i zmianom bez Państwa zgody.

Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub zauważysz oznaki nadużycia, skontaktuj się z Natalia Polcyn wysyłając e-mail na adres:info@tax-experts.nl

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym komputerze w hasłem zabezpieczonych plikach i na dysku zewnętrznym oraz telefonie komórkowym. Wszystkie te nośniki posiadają najnowsze wersje zabezpieczeń i regularnie pobierane są aktualizacje oprogramowania.

O ile dane osobowe przechowywane są poza nośnikami elektronicznymi ( czyli w wersji papierowej) ma to miejsce w szafie zabezpieczonej kluczem. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych przechowywanych w ten sposób.

TAX expert’s & Administration jest zobowiązana rejestrować ewentualny wyciek danych osobowych w rejestrze. Groźny wyciek danych osobowych, który może mieć konsekwencje dla sfery prywatnej Zleceniodawcy będzie zgłoszony przez TAX expert’s & Administration do Autoriteit Persoonsgegevens.

Jeśli uważacie Państwo ze dane nie są odpowiednio chronione lub zauważycie oznaki nadużycia, skontaktujcie się z TAX expert’s & Administration wysyłając e-mail na adres:iinfo@tax-experts.nl

7) Newsletter

Nasz biuletyn informacyjny ma na celu informowanie naszych klientów i osób zainteresowanych o zmianach zachodzących w dziedzinie prowadzenia własnej firmy, a także informowanie o kursach organizowanych przez naszą firmę i jej partnerów. Jeśli nie chcecie Państwo już otrzymywać biuletynu, możecie w każdej chwili z niego zrezygnować wysyłając e-mail na adres

8)Dostęp, zmiana lub usuwanie danych osobowych

Macie Państwo prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych prze TAX expert’s & Administration , ich zmiany, korekcji lub ich usunięcia z naszej administracji.

Możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu przez TAX expert’s & Administration

Wnioski o dostęp, korekcje lub usunięcie możecie Państwo kierować na adreinfo@tax-experts.nl

Jeśli nie ma podstaw prawnych do odmowy Państwa dane zostaną (częściowo) usunięte lub dopasowane w terminie 10 dni od otrzymania wniosku.

9) Pliki cookies na stronie internetowej

TAX expert’s & Administration korzysta z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.TAX expert’s & Administration wykorzystuje pliki cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one, że witryna działa poprawnie i że na przykład zapamiętywane są preferowane ustawienia. Te pliki cookie są również wykorzystywane do prawidłowego działania naszej witryny i jej optymalizacji. Nie umieszczamy plików cookie, które śledzą Państwa nawyki przeglądania. Możecie Państwo zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie zapisywała plików cookie. Ponadto możecie również usunąć wszystkie informacje zapisane wcześniej w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

10) Skargi

Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować do TAX expert’s & Administration . Jeśli nie uda nam się wspólnie rozwiać Państwa wątpliwości macie Państwo prawo złożyć skargę do Autoriteit Persoonsgegevens, organu zajmującego się ochroną danych osobowych na terenie Holandii.

11) Pytania

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail :info@tax-experts.nl

 
Polityka cookie
 

Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania, przechowywania i zabezpieczania informacji na
urządzeniach Użytkowników przy użyciu Plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Administratora przy pomocy Serwisuwww.tax-experts.nl

§ 1
Definicje

1. Administrator – właściciel i operator Serwisuwww.tax-experts.nl– z siedziba pod adresem Sneeuwklokjestraat 2a,1338 SJ Almere, Niderlandy,

Numer Działalności

Gospodarczej: KVK 86704109
2. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są wysyłane
przez Stronę Internetową, a następnie zapisywane i przechowywane na urządzeniach
Użytkowników, wykorzystywane przez Użytkowników podczas korzystania ze stron www.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na Urządzeniu oraz swój unikalny numer.
3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresemwww.tax-experts.nl
4. System informatyczny – zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest
przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej.
5. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwiswww.tax-experts.nl
6. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, wykorzystywane przez Użytkowników do
korzystania z Serwisuwww.tax-experts.nl
§ 2
Informacje ogólne

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem
informacji zawartych w Plikach Cookies.
2. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniach Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp
jest Administrator.
3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. Za pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do
Urządzenia wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania mogącego uszkodzić
Urządzenie Użytkownika.

§ 3

Cele wykorzystywania Plików Cookies
1. Pliki Cookies używane są do prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
2. Dzięki Plikom Cookies Użytkownik może korzystać z określonych funkcjonalności Serwisu.
3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, analitycznych oraz reklamowych
w szczególności w celu:
a. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika;
b. rozpoznania Urządzenia Serwisu i wyświetlenia stron Serwisu dostosowanych do
konkretnego Urządzenia;
c. zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z Serwisu;

d. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika;
e. zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu;
f. zapamiętania podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika;
g. zapewnienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności
umożliwiających weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
h. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
i. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów
społecznościow4. W oparciu o Pliki Cookies prowadzone są działania o charakterze analitycznym –
w szczególności w oparciu o narzędzie Google Analitycs.
5. W oparciu o Pliki Cookies prowadzone są działania o charakterze marketingowym –
w szczególności przy użyciu funkcjonalności Google Ads.
6. Celem działalności marketingowej Serwisu jest dostarczenie Użytkownikom
spersonalizowanych reklam odzwierciedlających ich indywidualne preferencje.

§ 4

Rodzaje Plików Cookies
Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies:
1. Pliki Cookies Sesyjne – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nim do chwili
zakończenia sesji w używanej przeglądarce. Po zakończeniu sesji Pliki Cookies zostają trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Pliki Cookies Sesyjne nie pozwalają na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.
2. Pliki Cookies Trwałe – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nich do momentu
ich skasowania przez Użytkownika. Wyłączenie Urządzenia lub zakończenie sesji przeglądarki
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies Trwałe nie pozwalają na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia
Użytkownika.

§ 5

Zasady wykorzystywania Plików Cookies

1. Pliki Cookies są wykorzystywane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika
odwiedzającego Serwis.
2. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych zezwalają na umieszczenie Plików Cookies
na Urządzeniu Użytkownika.
3. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z Plików Cookies zarządzając zakresem
stosowania technologii Plików Cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień Serwisu
(w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora lub poprzez
zmianę ustawienia przeglądarki.
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego
Urządzenia.
5. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies korzystanie z Serwisu
będzie dalej możliwe, jednakże będzie mogło wiązać się z wyłączeniem funkcji, które w związku
ze swoimi funkcjonalnościami wymagają określonych Plików Cookies.

6. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej, może również ustawić opcję informowania go o każdorazowym
zamieszczeniu Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika.
7. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne
w Serwisie.
8. Zablokowanie lub usunięcie Plików Cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień
przeglądarki internetowej.
9. Więcej informacji na temat Plików Cookies dla przeglądarki:
a. Chrome dostępne są pod adresem:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b. Firefox dostępne są pod adresem:
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c. Opera dostępne są pod adresem:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
d. Safari dostępne są pod adresem:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszej Polityki Cookies może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych
w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług
przez Administratora.
2. Administrator zamieści informację o zmianie Polityki Cookies na stronie Serwisu.
3. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszej Polityki Cookies w każdym czasie
za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Serwisu, który umożliwia jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.