Skip to content Skip to footer

Do rozliczenia z podatkiem holenderskim potrzebujemy:

• jaaropgaven za dany rok wraz z datami zatrudnienia (chyba, że są na jaaropgaaf to wtedy nie trzeba),

• informacje o dochodach w Polsce (jeśli nie było dochodu wystarczy to napisać),

• czy numer konta bankowego był już zgłaszany do Belastingdienst (jeśli nie, to konto trzeba będzie zgłosić),

• czy był w danym roku meldunek w Holandii (jeśli tak, to kiedy dokładnie i ewentualnie od kiedy jest Pan/Pani wymeldowany/na),

• czy partner fiskalny lub dzieci mają być wliczone do rozliczenia? (jeśli tak, potrzebujemy imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz datę urodzenia i numer BSN (jeśli taki posiadamy),

• data urodzenia, jeśli nie ma na jaaropgaaf.

W sytuacji kiedy nie jest Pan/Pani zameldowany/na w Holandii i w przypadku braku dochodów w Polsce, trzeba będzie wykazać w Holandii, że przy tych latach kiedy nie był Pan/Pani zameldowany/na lub częściowo zameldowany/na, że kwalifikuje się Pan/Pani na pełne ogólne ulgi podatkowe (czyli, że Pana/Pani dochody w Polsce są małe bądź równe zero – 90% dochodu musi pochodzić z Holandii). W związku z tym, trzeba będzie rozliczyć się z Polską na formularzu PIT36 z załącznikiem ZG. Po rozliczeniu na formularzu PIT 36 należy udać się do US w Polsce z zaświadczeniem do wypełnienia. Potem zaświadczenie to należy wysłać do Belastingdienst w Holandii. Na dosłanie tych dokumentów ma Pan/Pani około 3 miesiące od dnia wysłania rozliczenia.

W sytuacji kiedy numer konta nie był jeszcze nigdy zgłoszony do Belastingdienst to do zgłoszenia konta potrzebne będą:

• w przypadku konta holenderskiego potrzebujemy wyciąg z konta lub potwierdzenie dowolnego przelewu nie starszego niz 2 miesiące (służy to do weryfikacji danych w urzędzie, oni chcą być pewni ze konto faktycznie do Pana/Pani należy),

• w przypadku konta polskiego dodatkowo potrzebne są kopie dowodu osobistego.

• numer BSN osoby zgłaszającej konto oraz data urodzenia.

Koszt rozliczenia podatku za jeden rok to 60 euro od osoby oraz zgłoszenie numeru konta to 35 euro od osoby (konto zgłaszamy tylko raz, potem ono juz jest w systemie urzędu i wszystkie inne zwroty idą na to konto, jeśli juz było zgłaszane nie trzeba tego robić).

Dokumenty wysyłamy na maila:info@tax-experts.nl

W sytuacji kiedy nie jest Pan/Pani zameldowany/a w Holandii i w przypadku braku dochodów w Polsce, trzeba będzie wykazać w Holandii, że przy tych latach, kiedy nie był Pan/Pani zameldowany/na lub częściowo zameldowany/na, że kwalifikuje się Pan/Pani na pełne ogólne ulgi podatkowe (czyli że Pana/Pani dochody w Polsce są małe bądź równe zero – 90% dochodu musi pochodzić z Holandii). W związku z tym trzeba będzie rozliczyć się z Polską na formularzu PIT36 z załącznikiem ZG. Po rozliczeniu na formularzu PIT 36 należy udać się do US w Polsce z zaświadczeniem do wypełnienia. Potem zaświadczenie to należy wysłać do Belastingdienst. Za każdy rok jest inne zaświadczenie.

Adres do wysłania formularza: Belastingdienst/Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401DB Heerlen

Adres potrzebny do wysłania dokumentów to:

Belastingdienst/Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401DB Heerlen

Aby rozliczyć się za rok 2022 trzeba skompletować niżej wymienione dane/dokumenty:
• numer BSN
• datę urodzenia
• adres zameldowania (w Holandii lub w Polsce)
• kod DigiD
• jeśli meldowałeś się w Holandii w danym roku kalendarzowym potrzebna jest również dokładna data zameldowania (chodzi tutaj o ustalenie właściwego formularza rozliczeniowego)
• w przypadku kiedy nie byliśmy zameldowani w Holandii cały rok potrzebujemy również informacje o dochodach w Polsce (w przypadku zerowych dochodów zaświadczenie wypełnione przez US w Polsce) – służy ono do tego aby wykazać, że minimum 90% twojego przychodu pochodzi z Holandii (należą Ci się wtedy pełne ulgi podatkowe)
• informacje o tym, czy rozliczasz się z partnerem czy sam/sama
• czy w rozliczeniu uwzględniamy dziecko bądź dzieci
• dokładne daty zatrudnienia w Holandii
• jeśli były dochody (z poza Holandii), ich wysokość
• jaaropgaaf (jeśli był więcej niż 1 pracodawca, to od każdego z nich)
• jeśli pobierałeś/pobierałas zasiłek dla bezrobotnych z Uwv lub zasiłek chorobowy lub socjalny, potrzebny jest również jaaropgaaf z Uwv
• prawidłowy numer konta (jeśli konto nie było jeszcze zgłaszane lub się zmieniło, trzeba to również zgłosić do Belastingdienst)
• jeśli masz kredyt hipoteczny w Holandii: wartość WOZ Twojego domu (o to pytasz w Gemeente- WOZ waarde)
• jaaroverzicht z banku finansującego hipotekę
• zestawienie kosztów od notariusza w przypadku zakupu mieszkania w 2022 roku (w Holandii)

Po kodzie DigiD znajdziemy wiele odpowiedzi w tym temacie.

Koszt rozliczenia to 145 euro w przypadku partnerów fiskalnych, w przypadku jednej osoby 95 euro.


Dane wysyłamy na maila:info@tax-experts.nl

Do założenia ubezpieczenia potrzebne będą: imię i nazwisko, data urodzenia, numer BSN, adres zamieszkania w Holandii- nie musi to być adres meldunkowy, numer telefonu, adres e-mail oraz numer konta, z którego ubezpieczalnia będzie pobierała sobie pieniądze. W przypadku osób niezameldowanych w Holandii w ciągu 10 do 14 dni roboczych po wysłaniu zapytania przyjdzie list na podany w zapytaniu adres w Holandii lub e-mail na adres mailowy i wtedy trzeba będzie dosłać pocztą do ubezpieczalni kopię umowy o pracę wraz z kopią ostatniego salarisu.

Dane wysyłamy na maila: info@tax-experts.nl

Koszt zgłoszenia ubezpieczenia wraz z całą dalszą usługą w ramach ubezpieczenia to 45 €.

  • Dokument z numerem BSN

  • Dowód osobisty

  • CV napisane po angielsku (na CV najlepiej napisać adres zamieszkania tutaj w Holandii)

    Na spotkaniu poruszane są sprawy związane z zatrudnieniem (daty zatrudnienia u ostatniego pracodawcy, wcześniejsze zatrudnienie, dodatkowe umiejętności i znajomość języków).

Do zgłoszenia samochodu do Belastingdienst potrzebne będą:

Imię i nazwisko, numer BSN, numer telefonu, numer konta, z którego będą opłacane składki na podatek drogowy, adres zamieszkania w Holandii oraz adres zameldowania w Polsce no i oczywiście kopia dowodu rejestracyjnego auta wraz z informacją czy jest to diesel, czy benzyna,kopie/skan dowodu rejestracyjnego, poproszę bardzo wyraźne).

Do załatwienia sprawy online po otrzymaniu przelewu oraz danych podeślemy dokument do podpisu, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i odesłać nam z powrotem.

Dokumenty wysyłamy na adres e-mail: info@tax-experts.nl
Koszt usługi wynosi 45 €.

Do zastopowania podatku drogowego auta potrzebuję od Pani/Pana kopię dowodu rejestracyjnego auta, imię i nazwisko osoby zgłaszającej zastopowanie, numer BSN, numer telefonu oraz numer konta, z którego były przelewane pieniądze za podatek.

Do załatwienia sprawy online, po otrzymaniu przelewu oraz danych podeślemy dokument do podpisu, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i odesłać nam z powrotem.

Dokumenty wysyłamy na adres e-mail: info@tax-experts.nl

Koszt zatrzymania podatku drogowego to 30 €.

W SYTUACJI KIEDY NIE JEST PAN/PANI ZAMELDOWANA/NY W HOLANDII i w przypadku braku dochodów w Polsce, trzeba będzie wykazać w Holandii, że przy tych latach, kiedy nie był Pan/Pani zameldowany/na lub częściowo zameldowany/na, że kwalifikuje się Pan/Pani na pełne ogólne ulgi podatkowe (czyli że Pana/Pani dochody w Polsce są małe bądź równe zero – 90% dochodu musi pochodzić z Holandii). W związku z tym trzeba będzie rozliczyć się z Polską na formularzu PIT36 z załącznikiem ZG. Po rozliczeniu na formularzu PIT 36 należy udać się do US w Polsce z zaświadczeniem do wypełnienia. Potem zaświadczenie to należy wysłać do Belastingdienst. Za każdy rok jest inne zaświadczenie..

Dane do przelewu:
TAX Experts & Administration/ B.W.N.L Diensten
NL22INGB0395762243

Proszę odpowiedzieć najpierw na pytanie, czy jest Pan/Pani zameldowany/na w Holandii oraz, czy ma Pan/Pani wyrobiony kod DigiD (w takiej sytuacji składamy wniosek online)? Jeśli nie ma meldunku w Holandii, to proszę napisać, gdzie dokładnie w Holandii Pan/Pani mieszka- informacja ta jest mi potrzebna do tego, żeby wiedzieć pod jaki urząd Pan/Pani podlega oraz czy moja usługa obejmuje Pana region.

Podstawą otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest to, żeby mieć przepracowane minimum 26 tygodni oraz trzeba być zwolnionym przez pracodawcę. Najlepiej jest mieć potwierdzenie od pracodawcy (na piśmie), że został Pan/Pani faktycznie zwolniony/na.

Jeśli nie posiada Pan/Pani kodu DigiD, to trzeba umówić Pana/Panią na spotkanie do urzędu. Do tego potrzebuję: BSN, datę urodzenia oraz adres zamieszkania tu w Holandii.

Do zgłoszenia zmiany adresu potrzebuję od Pani/Pana: imię, nazwisko, numer BSN, numer telefonu, data urodzenia, nowy adres oraz datę przeprowadzki.

Do załatwienia sprawy online po otrzymaniu przelewu oraz danych podeślemy dokument do podpisu, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i odesłać nam z powrotem.

Dokumenty wysyłamy na adres e-mail: info@tax-experts.nl

Koszt zgłoszenia zmiany adresu to 35 €.

Jeśli Belastingdienst wysłał Ci wezwanie do rozliczenia się z podatku (Aangiftebrief) a Ty nie rozliczysz się w terminie to Belastingdienst nałoży karę w wysokości 385 €. Jeśli jest to już kolejny raz z Twojej strony, że nie rozliczyłeś/aś się w terminie lub wcale to kara może wynieść nawet do 5514 €.

Te same kwoty kar dotyczą sytuacji jeśli w przypadku kiedy do zapłaty do Belastingdienst jest 49 € i więcej i nie wyślesz w ustawowym terminie rozliczenia podatkowego do Belastingdienst.

– Tak, jeśli Twoje dochody, wszystkie razem np. z Polski, bądź z innych krajów były w 90% opodatkowane w Holandii, to jak najbardziej jest wskazane uzyskanie takie zaświadczenia. Ma to wpływ na wysokość kwoty zwrotu podatku z Holandii.

– Możesz oczywiście rozliczyć się bez tego zaświadczenia, ale wówczas zwrot może być niższy nawet o 600 € -1000 € lub doplata do Belastingdienst.

Jeśli nie miałeś/aś meldunku w Holandii cały rok podatkowy (01-01 do 31-12) i Twoje dochody poza Holandią wynosiły 0 lub bardzo niskie to wskazane jest załatwienie takiego Zaświadczenia o dochodach podstemplowane przez Polski US. Ma to związek z wysokością kwoty zwrotu podatku.

Zaświadczenie to musisz przesłać jak najszybciej, maksymalnie do 3 miesięcy od daty, kiedy Twoje rozliczenie podatku zostało wysłane do Belastingdienst.

Twoje rozliczenie podatkowe zostanie zmienione przez Inspektora podatkowego, co oznacza mniejszy zwrot podatku lub dopłatę do Belastingdienst i jeśli wcześniej podatek został już wypłacony to zwrot całej kwoty lub części do Belastingdienst.

Zostanie wysłana decyzja z rozliczenia podatku będą tam również podane dane do płatności oraz termin do zapłaty.

Jest to częściowy zwrot z Urzędu Skarbowego Belastingdienst na poczet poniesionych kosztów jakie były płacone na ubezpieczenie zdrowotne w Holandii.

Jeśli posiadasz lub posiadałeś/as ubezpieczenie zdrowotne w Holandii u pracodawcy lub prywatne i spełniasz kryterium dochodowe to można złożyć wniosek o takie dofinansowanie.

Za rok 2022 potrzebne są wszystkie Jaaropgaven 2022 z pracy/zasiłków w Holandii. Jeśli ich jeszcze nie masz to wystarczy ostatni salaris z każdego biura pracy/pracodawcy z Holandii oraz inne dochody uzyskane poza Holandią.
b) Polisa ubezpieczeniowa z dokładnymi datami ubezpieczeń w roku 2022. Taką należy poprosić z każdego biura pracy w Holandii I wyślą ją Państwu w pdf na mail. Jeśli było prywatne ubezpieczenie proszę przesłać polisę ubezpieczeniową lub daty ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.
c) Na rok 2023 potrzebne sa informacje o przybliżonych dochodach na rok 2023. Wystarczy ostatni salaris. Dofinansowanie to będzie wypłacane co miesiąc w
2023 roku.

Termin na złożenie wniosku za rok 2022 jest ostatecznie do 31-08-2023. Po tym terminie nie ma możliwości złożenia wniosku do Belastingdienst i Twoje pieniążki przepadną.

Zapisz, aby otrzymywać najnowsze informacje