Skip to content Skip to footer

Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgtoeslag) w Holandii: Warunki i tryb składania wniosku

W Holandii system opieki zdrowotnej jest znany ze swojej wysokiej jakości i dostępności. Jednak koszty ubezpieczenia zdrowotnego mogą być wysokie, zwłaszcza dla osób o niższych dochodach. Dlatego holenderski rząd oferuje dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego, znane jako Zorgtoeslag, aby pomóc mieszkańcom o niższych dochodach w pokryciu części tych kosztów. W tym artykule omówimy warunki otrzymania dofinansowania Zorgtoeslag oraz tryb składania wniosku.

Warunki otrzymania dofinansowania Zorgtoeslag

Aby być uprawnionym do dofinansowania Zorgtoeslag, musisz spełnić określone warunki. Oto główne wymogi, które muszą być spełnione:

  1. Musi być obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego: musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. Jeśli nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, nie będziesz uprawniony do Zorgtoeslag.

  2. Musisz mieć holenderskie obywatelstwo lub pozwolenie na pobyt: aby otrzymać Zorgtoeslag, musisz być obywatelem Holandii lub posiadać ważne pozwolenie na pobyt w kraju.

  3. Twój wiek: w przypadku Zorgtoeslag wiek ma znaczenie. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

  4. Wysokość dochodu: wysokość dofinansowania Zorgtoeslag zależy od Twojego dochodu. Istnieje maksymalna granica dochodów, która po przekroczeniu wyklucza Cię z uprawnienia do dofinansowania. Ta granica różni się w zależności od Twojej sytuacji życiowej, takiej jak stan cywilny i czy mieszkasz samodzielnie czy z innymi osobami.

  5. Wysokość składki ubezpieczeniowej: wysokość dofinansowania Zorgtoeslag zależy również od wysokości składki ubezpieczeniowej. Im wyższa składka, tym większe dofinansowanie można otrzymać.

Tryb składania wniosku o dofinansowanie Zorgtoeslag

Aby otrzymać dofinansowanie Zorgtoeslag, musisz złożyć wniosek do holenderskiego urzędu skarbowego (Belastingdienst/Toeslagen). Istnieją różne sposoby składania wniosku:

  1. Wniosek online: najwygodniejszym sposobem składania wniosku jest wypełnienie formularza online za pośrednictwem strony internetowej Belastingdienst w zakładce Toeslagen. Wniosek można złożyć za pomocą DigiD (holenderskiej tożsamości cyfrowej) lub używając uwierzytelnienia dwuetapowego.

  2. Wniosek papierowy: jeśli wolisz, możesz również złożyć wniosek w formie papierowej. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Belastingdienst lub otrzymać w lokalnym biurze urzędu skarbowego.

  3. Wniosek przez telefon: istnieje także możliwość złożenia wniosku telefonicznie, dzwoniąc pod numer infolinii Belastingdienst. Pracownicy pomogą Ci w wypełnieniu wniosku i udzielą odpowiedzi na ewentualne pytania.

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie Zorgtoeslag będziesz musiał podać swoje dane osobowe, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, dochodach i innych członkach rodziny. Pamiętaj, że zorgtoeslag jest obliczany automatycznie na podstawie dochodów z ubiegłego roku, trzeba je na bieżąco monitorować i informować urząd każdorazowo, gdy nasza sytuacja się zmieni, np.weźmiemy ślub, zwiększą nam się dochody, urodzi nam się dziecko,wówczas  uprawnienia i wysokość dofinansowania mogą ulegać zmianom, być może będzie konieczne zatrzymanie takiego dofinansowania,aby nie musieć później zwracać otrzymanych wcześniej pieniędzy.

Dofinansowanie Zorgtoeslag jest cennym wsparciem dla osób o niższych dochodach w Holandii. Zapewnia częściowe pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, aby zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich. Jeśli spełniasz wymagane warunki, złożenie wniosku o dofinansowanie Zorgtoeslag może pomóc Ci w obniżeniu kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i zapewnić lepszą ochronę zdrowotną dla Ciebie i Twojej rodziny.